Son Yazılar

Bulgaristan açıklama 16.07.2020❗

Sofya Büyükelçiliği açıklıyor
Orjinal metin:
Değerli Vatandaşlarımız ve Soydaşlarımız,
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan RD-01-405 sayılı Talimatnamesi’nin Büyükelçiliğimizce yapılan tercümesi aşağıda sunulmaktadır. Anılan Talimatname’ye göre:
– Bulgaristan’da oturma izni olmayan Vatandaşlarımızın Bulgaristan’a girişlerine ilişkin yasak sürmektedir.
– Bununla birlikte, Bulgaristan vatandaşları (çifte vatandaşlar dahil), Bulgaristan’da oturma izni olan varandaşlarımız ve Talimatname’nin ikinci maddesinde yer alan ve Bulgaristan’a giriş yasağına tabii olmayan ülkelerin vatandaşlarının, Türkiye’den Bulgaristan’a girişlerinde, giriş tarihlerinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin poliemeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış testlerinde çıkan negatif sonuç belgesi ibraz etmelerinin beklendiği, böyle bir belge ibraz etmeyen kişilerin ise 14 günlük karantinaya tabi tutulacağı;
– Vatandaşlarımızın Bulgaristan’ı transit geçişlerde ise mevcut uygulamanın devam ettiği anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki hususları siz değerli vatandaşlarımızın / soydaşlarımızın dikkatine sunar, sıhhatli günler dileriz.
“GAYRİRESMİ TERCÜMEDİR
BULGARCA METNİ ESAS ALINIZ
SAĞLIK BAKANI TALİMATNAMESİ
No. RD-01-405/15.07.2020
Sağlık Kanunu’nun 61. maddesi, 2. Fıkrası, 63. maddesinin 4, 5 ve 11. Fıkraları ve 63c maddesi ile İdari Usul Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun 12 Haziran 2020 tarih ve 378 sayılı ve 25.06.2020 tarih ve 418 sayılı kararlarıyla uzatılan 14.05.2020 tarih ve 325 sayılı olağanüstü sağlık halinin uzatılmasına ilişkin kararın Bakanlar Kurulunun 15 Temmuz 2020 tarih ve 482 sayılı kararına istinaden ve Devlet Sağlık Başmüfettişinin ülke çapında önlemler alınmasına ilişkin teklifi doğrultusunda
EMREDİYORUM
I. Aşağıda olduğu gibi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına 16 Temmuz 2020 tarihinden 31 Temmuz 2020 tarihine kadar geçici olarak girme yasağı getirilmektedir:
1. Vatandaşlıklarına bakılmaksızın, tüm şahıslara, hava, deniz, demiryolu ve karayolu araçlarıyla tüm sınır kapılarından, geçici olarak Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girme yasağı getirilmektedir.
2. Madde 1’deki yasaklar aşağıda sıralanan vatandaşlar için geçerli değildir:
a) Bulgaristan vatandaşları, AB üyesi ülkeleri vatandaşları, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı vatandaşları, Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas Krallığı, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Ukrayna vatandaşları, Bulgaristan vatandaşı aile üyeleri ile bir Bulgar vatandaşıyla birlikte yaşayan kişiler, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturuma iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri ile Avrupa Birliği ülkelerinde, Birleşik Krallıkta, Kuzey İrlanda’da veya Schengen Anlaşmasına üye ülkelerinde (San Marino, Andora, Monako, Vatikan dahil) oturma izni olan şahıslar ve aile üyeleri.
b) Seyahat amaçları mesleki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olan tıbbi uzmanlar, tıp araştırmacıları, sosyal uzmanlar ve amirleri.
c) İlaç ürünleri, tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, koruyucu teçhizatlar, tıbbi teçhizatın teslimatıyla ve tıbbi teçhizatın kurulumuyla ilgili çalışanlar.
ç) Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığıyla ilgili ulaştırma personeli, ticari havayolu taşımacılığı yapan uçak mürettebatı, gemi mürettebatı ve gemi bakımıyla ilgili şahıslar dahil ihtiyaç duyulan diğer ulaştırma personeli.
d) Yabancı yetkililer (devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, vb.) ve heyet üyeleri ile meslek yükümlülüklerini icra eden diplomatlar, uluslararası kuruluş üyeleri, askeri personel, güvenlik ve kamu düzeni çalışanları ile insani yardım alanında çalışanlar ile onların aile mensupları.
e) Kendileri veya eşleriyle ilgili ya da fiilen eşler gibi birlikte yaşadıkları kişiler, derece sınırlaması olmaksızın usul ve füruları ile en fazla ikinci dereceye dahil kan hısımları ilgili durumlarda insani gerekçelerle seyahat eden kişiler.
f) Ticaret ve ekonomik yatırım faaliyetlerinin temsilcileri ile Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki stratejik ve kritik altyapının inşaatı, bakımı, kullanımı ve güvenliğinin sağlanmasında doğrudan ilgili kişiler, kapasiteleri Ekonomi Bakanı veya ilgili portföy Bakanı tarafından usulüne uygun olarak belgelenen gemi inşası ve gemi tamiri ile uğraşan kişiler de dahil olmak üzere, Yatırım Geliştirme Yasası kapsamında belgelendirilen projelerin uygulanması ve potansiyel yatırım projeleri ile Bulgaristan ekonomisi için önemli olan diğer faaliyetlerle ilgili analiz yapan kişiler ile gemi yapım ve gemi onarım faaliyetlerinde bulunan kişiler ve aile mensupları.
g) Tarım ve turizm sektöründe çalışan mevsimlik işçiler.
ğ) Sınır bölgelerinde çalışanlar.
h) Uzaktan yerine getirilmesi mümkün olmadığı hallerde 2019/2020 eğitim öğretim yılını tamamlamak üzere eğitim faaliyetlerinde bulunmak, uygulamalı eğitimlere ve sınavlara katılmak ve 2020/2021 eğitim yılı için hazırlık faaliyetlerinde bulunmak üzere seyahat edenler.
3. 1. maddede atıfta bulunulan yasağın istisnası olarak, aşağıda belirtilen kişilere de Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları üzerinden transit geçmelerine izin verilir:
a) İkamet ettikleri ülkelere geri dönmeyi arzu eden AB üyesi ülkelerin, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığın ve Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları ve aile üyeleri.
b) İkamet ettikleri ülkelere geri dönmeyi arzu eden AB üyesi ülkelerde, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda ve Schengen Anlaşması’na üye ülkelerde (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) uzun vadeli oturuma sahip olan üçüncü ülke vatandaşları ve aile üyeleri.
c) Ülkelerine geri dönmek isteyen, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Kosova, Sırbistan Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Karadağ vatandaşları.
4. Yalnızca Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından hemen ayrılmanın temin edilebileceği durumlarda transit geçişe izin verilir.
5. Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına İsveç Krallığı ve Portekiz Cumhuriyeti’nden gelenler ile 3. ülkelerden gelen tüm şahısların (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İzlanda, Norveç Krallığı, İsviçre, Lihtenştayn Prensliği, San Marino Cumhuriyeti, Andora Prensliği, Monako Prensliği ve Vatikan Devleti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas Krallığı, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Doğu Uruguay Cumhuriyeti, Ukrayna’dan gelenler hariç) ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin poliemeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeleri durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girişlerine izin verilmektedir.
6. 5. Maddede belirtilen kişilerin ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin poliemeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeyen kişiler evlerinde veya belirttikleri diğer konaklama yerlerinde ilgili Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürünün veya vekil tayin ettiği yetkilinin verdiği düzenleme çerçevesinde 14 günlük karantinaya alınacaklardır.
7. Bu talimatname gereğince şahsın geldiği ülke, diğer ülke toprakları üzerinden seyahat ettiği süre zarfında kaldığı veya transit olarak geçtiği ülkeye bakılmaksızın başlangıç hareket noktasının olduğu ülkedir.
8. Madde 5’te belirtilen şahısların karantina altına alınması şartından aşağıdaki şahıslar muaf tutulacaktır:
a) Madde 2’nin “e” ve “f” fıkraları kapsamına giren Bulgaristan vatandaşları ve diğer AB üyesi ülkelerin, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın ve Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları;
b) Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri;
c) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına giriş yapan uluslararası yük ve mal taşımacılığı yapan veya tamamlayan yük araçları sürücüleri;
ç) Bulgaristan vatandaşı gemi mürettebatı üyeleri;
d) Vatandaşlığına bakılmaksızın Madde 2’nin “b”, “c”, “d” ve “ğ” fıkraları kapsamındaki kişiler.
e) Görevlerini Yerine Getirmeye ilişkin Devlet İdaresinde Çalışan Memurların İş Seyahatlerine ve Yurtdışı İhtisaslarına Yönelik Yönetmelik doğrultusunda kısa vadeli iş seyahatlerine gönderilenler.
9. İlgili İl Sağlık Müdürlüğü karantina altına alınan yabancı kişiler (adı-soyadı, doğum tarihi, kimlik belgesi numarası, uyruğu) hakkında Dışişleri Bakanlığı’na bilgi sağlamalıdır.
10. Madde 8’de belirtilen kişiler ile 3. madde doğrultusunda ülke topraklarından transit geçiş yapan şahıslar, sınır sağlık kontrolü yetkililerine 1 No.lu beyannamenin doldurulmuş halini ibraz ederken, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında Sağlık Bakanı’nın emriyle kabul edilen anti-salgın önlemlere uyma yükümlülüğünü üstlenecek ve COVID-19 ile ilişkili risklere aşina olduklarını beyan edeceklerdir.
11. Diğer ülkelerde pazarlanacak mal ve kargo taşıyan ağır kamyon sürücülerinin Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları üzerinden geçişine izin verildiği, ancak ağır kamyonun Bulgaristan’ın komşusu olan bir ülke tarafından konulan bir yasak nedeniyle bulunduğu yeri terk edememesi durumunda ilgili yasak kaldırılıncaya kadar yük kamyonunun ve şoförün nerede kalacakları Karayolları Altyapısı Ajansı tarafından belirlemektedir.
12. Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarındaki kamu havaalanlarına uçan uçaklardaki mürettebat üyeleri için aşağıdaki özel prosedür uygulanacaktır:
a) Bulgaristan Cumhuriyeti’nden başka bir ülke topraklarına çalışan bir uçağın ilgili ülke toprakları üzerinde konaklamamış mürettebatı, pistte olduğu zaman (apron pozisyonu ve jet köprüsü) hariç olmak üzere ve konaklamanın sadece zorunlu uçuş öncesi hazırlık amacıyla yapıldığında, tekrar Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına indiğinde karantina altına alınmayacaktır.
b) Başka ülkelerden Bulgaristan Cumhuriyeti’ne sefer yapan, zorunlu uçuş öncesi hazırlığı haricinde ve duraklama süresi bir sonraki sefer vaktini 12 saat ile (Uçuş Görev Süresi-FDP) aşmayacak şekilde tamamlandığında, uçaktan çıkmamak şartıyla, ilgili uçağın mürettebatının Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girişine izin verilmektedir.
c) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına uçağı teknik bakım için getiren ve sonrasında uçağı geri götüren, yabancı uyruklu mürettebatın, uçaktan çıkmamak şartıyla, zorunlu uçuş öncesi hazırlığı haricinde ve duraksama vakti bir sonraki sefer vaktini 12 saat ile (FDP) aşmayacak şekilde tamamlandığında, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girişine izin verilmektedir.
ç) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına inen bir uçağın içindeki bir yolcunun COVID-19 belirtileri gösterdiği tespit edildiğinde, COVID-19 belirtileri gösteren yolcuya servis veren mürettebat sonraki uçuşlara atanmayacaktır ve devlet sağlık kontrol yetkilileri tarafından verilen talimatlara göre 14 günlük bir zorunlu karantinaya alınacaktır.
12.Bölge Sağlık Müdürleri, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına 02.07.2020-15.07.2020 döneminde Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Cezayir Halk Cumhuriyeti, Avustralya Birliği, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas Krallığı, Yeni Zelanda, Ruanda Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Doğu Uruguay Cumhuriyeti, Ukrayna’dan gelenlerin karantina altına alınmasına ilişkin düzenlemeleri talimat düzenlemek suretiyle iptal edeceklerdir.
II. Sağlık Bakanının RD-01-372 sayı ve 30.06.2020 tarihli talimatnamesi iptal edilmektedir.
III. İşbu talimatname, uygulanması ve kontrol edilmesi için, İl Salık Müdürlerinin, İçişleri Bakanının, Ulaştırma, Enformasyon ve Haberleşme Bakanının, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanının, Dışişleri Bakanının ve Ekonomi Bakanının dikkatine getirilmelidir. İşbu talimatname Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlanmalıdır.
İşbu talimatnameye Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlanmasından bir aylık süre içerisinde İdari Usul Kanunu çerçevesinde ilgili mahkeme önünde itiraz edilebilir.
Kiril Ananiev
Sağlık Bakanı”

Hakkında Ersin Yılmaz

Dikkatinizi Çekebilir !

Mezarlıkta yer kalmadı…

Vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı İspanya’nın, bu zamana kadar koronavirüs salgınında 113 kişinin yaşamını …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner